ʼn Kurrikulum ontwikkel vanuit die reformatoriese perspektief is vanaf graad R tot graad 7 beskikbaar. Enkele vakke is ook vir graad 8 – 9 beskikbaar. ʼn Kenmerk van hierdie boeke is dat Bybelse norme en waardes geïntegreer word in al die vakke. Akademies voldoen dit ook aan die KABV vereistes. ʼn Volledige lys asook pryse van hierdie boeke is tans beskikbaar by Boekenhout Boekwinkel.

Waterstroomreeks

Die Waterstroomreeks is ʼn Christelike waardegedrewe kurrikulum. Die doel van die kurrikulum is om leerlinge te lei na ʼn grondige kennis en begrip van vakinhoud en beginsels, sodat hulle toegerus is om met hulle gawes en talente die nuwe kennis in diens van God en die gemeenskap te kan aanwend.

Leerlinge word deur die hele skoolloopbaan gelei om op ʼn geïntegreerde wyse in elke vak drie hoofwaardes as begronding van die inhoud raak te sien. Hierdie drie hoofwaardes is:

Godsaanskouing:
Mensbeskouing:
Skeppingsbeskouing:

Elke hoofwaarde word in die leerinhoud verwerk sodat die leerling uiteindelik onderstaande drie vrae kan beantwoord:

Wie is God? (Openbaring)
Wie is ek? (Mensbeskouing)
Wat moet ek doen? (Roeping)

Vakke

Natuurwetenskap en Tegnologie

  • Graad 4
  • Graad 5
  • Graad 6

Hierdie kleurvolle boeke wat deur die ICO geskryf en saamgestel is nooi die leerling uit om in verwondering die skepping van God te ontdek. Die inhoud voldoen aan die KABV leeruitkomste soos deur die departement van onderwys vereis en is met ekstra inhoud verryk.

God gee in sy Woord duidelike opdragte oor hoe en met watter doel sy skepping gebruik moet word. Hierdie handboek plaas ʼn deel van die skepping en die mens se bedrywighede in die lig van wat die Bybel ons daaroor leer.

Bybel

  • Graad 4

Hierdie kleurvolle handboek, geskryf deur mev. Petra van Heerden in opdrag van ICO, lei die leerling na ʼn grondige kennis en insig in die vakinhoud sodat hulle daardeur die Here kan vertrou, leer liefkry en Hom van harte kan dien. Leerlinge moet hierdie kennis in hul eie lewe daagliks kan toepas om te voldoen aan die groot gebod naamlik om God en jou naaste lief te hê.

Daar word deurgaans in die reeks gefokus op vier lyne wat in elke verhaal die diepere betekenis aan die inhoud gee naamlik:

Teosentriese-, antitetiese-, heilshistoriese- en die verbondslyn

Die boek is die eerste in ʼn reeks van vier en word uitgegee as Boek 1, sodat die reeks ook vir die tuisskoolmark en bybelstudiegroepe toeganklik kan wees.

Afrikaans

  • Graad 4
  • Graad 5

Wiskunde

  • Graad 1 boek 1-4
  • Graad 2 boek 1-4
  • Graad 3 boek 1-5

Die boeke kan by Fontein Uitgewery bestel word. Pryse sluit nie posgeld in nie.