DIREKSIE

Ds. Stefaans de Bruyn

 • Gereformeerde Kerk Wilropark
 • Aktief betrokke by “Koningskinders”

Mev. Irene van der Meer

 • Vrye Gereformeerde Kerk Maranata
 • Rekenmeester
 • Finansiële bestuurder by Gereformeerde Skool Dirk Postma

Prof. Paul Krüger

 • Was predikant by verskeie Gereformeerde gemeentes in SA
 • Stigterslid van Arso (nou ICO)
 • Professor in Ou Testament by teologiese fakulteit NWU

Mnr. J. van der Walt

 • Lidmaat by Gereformeerde Kerk Totiusdal
 • Ouderling in die gemeente
 • Geoktrooieerde Rekenmeester (GR)

         Mev. Saskia Meijer          (Uitvoerende Hoof)

 • Meer as 20 jaar ondervinding in onderwys in Suid-Afrika
 • Was adjunkhoof van Gereformeerde Laerskool Dirk Postma
 • Was deeltydse dosent by Aros

ANDER PERSONEEL

Me. Henriëtte Mulder

 • B Hons Kommunikasiekunde NWU
 • Verantwoordelik vir die uitlê van kurrikulum en ander publikasies
 • Hanteer ICO se administrasie

 

 

Mev. Annelieke Visser

 • Verantwoordelik vir ICO se projekte