Die ICO het verskeie opwindende produkte beskikbaar wat met vrug in die klaskamer of on die huis gebruik kan word.

In gesprek met God – Bybelstudiejoernaal:
Hierdie Bybelstudiejoernaal is vir jonk en oud wat ernstig is oor die Skrif. Gebruik hierdie boekie saam met jou Bybel wanneer jy Bybelstudie doen. Die boekie sal jou lei om die skrif te ontleed en ook om God se roeping vir jou lewe te verstaan.
Prys: R50
Die boeke kan direk by die ICO bestel word. Pryse sluit nie posgeld in nie.


Leestoepassings:
Die ICO se twee opwindende leestoepassings is ontwerp om leerders se lees en flink dink vermoë te verbeter. Hierdie toepassings is juis so ontwerp dat enige leerder, van Graad 4 tot Graad 12 dit uitdagend sal vind. 

Waterstroomreeks:
Die Waterstroomreeks is ʼn Christelike waardegedrewe kurrikulum. Die doel van die kurrikulum is om leerlinge te lei na ʼn grondige kennis en begrip van vakinhoud en beginsels, sodat hulle toegerus is om met hulle gawes en talente die nuwe kennis in diens van God en die gemeenskap te kan aanwend.Leerlinge word deur die hele skoolloopbaan gelei om op ʼn geïntegreerde wyse in elke vak drie hoofwaardes as begronding van die inhoud raak te sien. Hierdie drie hoofwaardes word in die leerinhoud as volg verwerk sodat die leerling antwoorde op die onderstaande stellings kan vorm:
 Godsaanskouing: Openbaring. (Wie is God?)
 Mensbeskouing: Beeldskap. (Wie is ek?)
 Skeppingsbeskouing: Roeping. (Wat moet ek doen?)
Die inhoud voldoen aan die KABV leeruitkomste soos deur die departement van onderwys vereis en is met ekstra inhoud verryk.
Die boeke kan direk by die ICO bestel word. Pryse sluit nie posgeld in nie.

Afrikaans
‘n Opwindende Afrikaanse handboek vir Graad 4 is nou beskikbaar. Ons fokus op taalvaardighede en vaslegging.
Prys: R150
Die boeke kan direk by die ICO bestel word. Pryse sluit nie posgeld in nie.

Wiskunde
Grondslagfase Wiskunde werkboeke is nou beskikbaar vir Graad 2 en 3.
Prys:
Graad 2: werkboek 1 @ R60
Graad 3: werkboek 1 @ R80
Die boeke kan direk by die ICO bestel word. Pryse sluit nie posgeld in nie.

Bybel Boek 1 (graad 4):
Hierdie kleurvolle handboek, geskryf deur mev. Petra van Heerden in opdrag van ICO, lei die leerling na ʼn grondige kennis en insig in die vakinhoud sodat hulle daardeur die Here kan vertrou, leer liefkry en Hom van harte kan dien. Leerlinge moet hierdie kennis in hul eie lewe daagliks kan toepas om te voldoen aan die groot gebod naamlik om God en jou naaste lief te hê.
Daar word deurgaans in die reeks gefokus op vier lyne wat in elke verhaal die diepere betekenis aan die inhoud gee naamlik:Teosentriese-, antitetiese-, heilshistoriese- en die verbondslyn
Die boek is die eerste in ʼn reeks van vier en word uitgegee as Boek 1, sodat die reeks ook vir die tuisskoolmark en bybelstudiegroepe toeganklik kan wees.
Pryse:
Graad 4: @ R135 (87 bladsye)
Die boeke kan direk by die ICO bestel word. Pryse sluit nie posgeld in nie.

 
Natuurwetenskap en Tegnologie graad 4, 5 en 6:
Hierdie kleurvolle boeke wat deur die ICO geskryf en saamgestel is nooi die leerling uit om in verwondering die skepping van God te ontdek. Die inhoud voldoen aan die KABV leeruitkomste soos deur die departement van onderwys vereis en is met ekstra inhoud verryk.God gee in sy Woord duidelike opdragte oor hoe en met watter doel sy skepping gebruik moet word. Hierdie handboek plaas ʼn deel van die skepping en die mens se bedrywighede in die lig van wat die Bybel ons daaroor leer.
Pryse:
Graad 4: @ R145 (95 bladsye)
Graad 5: @ R163 (109 bladsye)
Graad 6: @ R155 (103 bladsye)
Die boeke kan direk by die ICO bestel word. Pryse sluit nie posgeld in nie.

My-Dopper dagboek: Wat het die beeldhouer Laurika Postma, die inspirasie vir die liedjie Sarie Marais en pres. Paul Kruger gemeen? Hulle was al drie lidmate van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.’n Nuwe publikasie, My Dopper-dagboek, is propvol interessante feite oor dié kerkverband wat die verhaal daarvan van 1859 tot die hede vertel. Op elke bladsy is plek vir afsprake en onderaan ’n brokkie uit die verlede met ’n paslike foto daarby.“Die navorsing vir My Dopper-dagboek was ’n heerlike ontdekkingsreis,” sê M.C. van Rooyen, wat die boek met die hulp van ds. Hannes Noëth van Pretoria saamgestel het. Dit word uitgegee deur die Instituut vir Christelike Onderwys (ICO).“Lesers kan elke dag deel in die lief en leed van mense wat die afgelope 157 jaar ’n reuse-invloed op Suid-Afrika en selfs tot in die hartjie van Afrika gehad het,” sê Van Rooyen. “’n Mens kan die dagboek gebruik soos ’n gewone dagboek met plek vir dag tot dag afsprake of as ’n joernaal waarin jy dagboek hou.”
.

 

Boustene vir Christelik Normatiewe Onderwys: Die kursus is spesifiek ontwikkel vir persone wat belangstel om Christelike onderrig beter te verstaan. Die SACE geakkrediteerde kursus bied ‘n lewensveranderende uitkyk op die onderwys en fokus op temas soos die Christen onderwyser se roeping, ‘n Christelike kurrikulum, orde en dissipline ens. Die kursus is al by verskeie skole aangebied en meer as ‘n 1 000 ouers, onderwysers en studente het dit reeds voltooi.
Boustenead

Kliek hier vir meer inligting

Studiekursus: Om effektief te studeer is ’n lewensvaardigheid wat elke skolier reg deur sy skoolloopbaan benodig. Die ICO het ‘n bekostigbare studiekursus vir skoliere ontwikkel om hulle te leer hoe om korrek te studeer. Die kursus word in Afrikaans en/of Engels aangebied oor ‘n tydperk van 5 ure.
Teen R120 per skolier (materiaal ingesluit) is dit voorwaar ‘n bekostigbare belegging in leerders se toekoms. Plaas u bestelling by ICO per e-pos: [email protected] of per telefoon: 012 332 0336
Studeer sonder sukkel

Kliek hier vir meer inligting

Erfenisraai: ʼn Unieke raaispel, ontwikkel om oud en jonk uit te daag om hul kennis t.o.v die Openbarings- Kerk- en volksgeskiedenis op ‘n prettige wyse te toets. Die kompakte duursame formaat maak dit ideaal om saam te neem op reis, te gebruik in die klaskamer of te geniet as gesin. Dit bestaan uit 500 vrae verdeel in 5 afdelings, elkeen met ‘n eie kleur om dit maklik te kan klassifiseer.
Teen R100 per pakkie is dit ‘n ideale geskenk vir u geliefdes. Plaas u bestelling by ICO per e-pos: [email protected] of per telefoon: 012 332 0336
Depressie: Ds Hannes Noeth het al ‘n hele paar publikasies die lig laat sien. Die nuutste en gewilde boek handel oor al die uitdagings wat depressie aan die mens stel. In maklik verstaanbare taal word daar geduldig verduidelik wat depressie is, wie dit kan kry, die behandeling daarvan, die noodsaak van ondersteuningsgroepe vir die lyer sowel as die ondersteuner asook bemoediging vanuit die Skrif. ‘n Ekstra bylae handel oor sewe boustene in ons lewensmuur en dek onderwerpe soos geloof, gebed, standvastigheid en andere. Ons weet die pad van depressie is nie maklik nie, vandaar hierdie troosvolle boek wat poog om almal wat deur depressie geraak word te begelei.
Plaas u bestelling teen slegs R50 per boek by ICO by [email protected] of 012 332 0336
In U hande: In U hande is ‘n unieke multimediaprogram vir Bybelonderrig en is ontwerp vir gebruik deur huisgesinne, kerke en skole. Die reeks bestaan uit oudiovisuele DVD’s, handleidings, werkboeke en ondersteunende materiaal wat op die vlak van die laerskoolkind aangebied word.  Die program is ontwikkel met die doel om kinders bewus te maak van die rykdom van kennis wat die Bybel bied. Plaas u bestelling by ICO by [email protected] of 012 332 0336 In U hande

Klier hier vir meer inligting

Glorieryke Psalms:  Maak Psalmsing altyd deel van jou lewe: in dankbaarheid, aanbidding, beproewing en vreugde. Die Psalms neem ons deur die seisoene van die lewe – soos verborge goud wat op koestering wag.  Die Psalms word hartlik deur die jeug en volwassenes van ICO-skole gesing en is aangevul en begelei deur  orrel  en ander instrumente. R180 per CD-stel.

Plaas u bestelling by ICO by [email protected] of 012 332 0336

Glorieryke Psalms ad