Die Instituut vir Christelike Onderwys (ICO / ARSO) bely dat God Drie-enig seggenskap het op alle lewensterreine.

ICO se grondslag is die Bybel as die Woord van God.

 

Visie:

Om Christelike onderwys gebou op die belydenis dat Christus ons enigste Leermeester is, in Suid-Afrika uit te bou.

 

Missie:

  • Benut die unieke geleentheid om 37 jaar se onderwys-ontwikkeling met Christen onderwysers in Suid-Afrika te deel.
  • Bou aan ‘n netwerk van Christen onderwysers in SA.

 

Die Instituut beywer hom vir die:

Ontwikkeling van ‘n reformatoriese kurrikulum 
Groei van ICO-skole  
Algemene diens en opleiding (Boustene en Studiekursus) 
Ontwikkeling van ‘n algemene onderwys dienskantoor 

 

Opsommende CREDO:

C: Christus as ons enigste Leermeester

R: Reformatoriese karakter

E: Bevorder Eenheid onder Christen-onderwysers in Suid-Afrika

D: Dienslewering

O: Opleiding aan Onderwysers

 

Hoe word die werksaamhede befonds?

  • Kollektes van GKSA
  • Ramings van meerdere vergaderings van GKSA
  • Skenkings
  • Ontwikkeling van produkte soos die Waterstroomreeks
  • Aanbied van kursusse

 

Enige donasies sal waardeer word: 

Bankbesonderhede: Arso, ABSA, 9113374543