ICO beywer hom om op alle onderwysterreine advies en ondersteuning te verleen waar moontlik.

Hulp, advies en ondersteuning word gebied aan voornemende skoolstigters. ICO verteenwoordig ICO skole by owerheidsinstansies soos die Gauteng Joint Liaisson en skakel met ander onderwysinstansies soos SAOU en FEDSAS.

Ondersteuning en advies word verleen met die Umalusi akkreditasie asook allerlei beleidsake.

Die volgende ondersteuning word aan skole gebied:

 • Advies en inligting
 • Aanbied van kursusse
 • Skoolbesoeke
 • Seminare
 • Sport en kultuur
 • Werkswinkels
 • Nuusbriewe
 • Verteenwoordig by owerheidsinstansies
 • Karakterbou
  ARSO/ICO-matrieksertifikate
 • Skakel met buitelandse instansies (VIA)