Die kursus word soos volg aangebied:

    Daar is ‘n 2 uur inligting- en praktiese oefensessie op die datums soos vermeld. Kies asb die datum en tyd wat jy wil bywoon. Die praktiese sessies word in Pretoria aangebied. Meer inligting sal na bewys van betaling aan jou deurgestuur word.

    Die teoretiese aspek van die kursus sal eers na die praktiese sessie d.m.v. google classroom bywoon kan word. Daar is Video’s, opdragte en ‘n finale assessering waarna gekyk en ingedien moet word.