Starkeylaan 1249,
Waverley,
Pretoria, 0186
(by die Gereformeerde Kerk Totiusdal)