Starkeylaan 1249,
    Waverley,
    Pretoria, 0186
    (by die Gereformeerde Kerk Totiusdal)