1. Kurrikulum Ontwikkeling

 • Waterstroomreeks
 • Reformatories:
  • God en Skepping is die middelpunt van opvoeding
  • Alle vakke word in die lig van God se Woord beoefen
 • Drie waardes:
  • Godsaanskouing (Wie is God?)
  • Mensbeskouing (Wie is ek?)
  • Skeppingsbeskouing (Wat moet ek doen?)
 • Regeringsvereistes:
  • Voldoen aan KABV, maar klem op vaslegging
  • Umalusi geakkrediteer
 • Addisionele leermateriaal:
  • Differensieer
  • Verryk

2. Advies

 • Verleen hulp met registrasie
 • Verteenwoordig ICO by owerheidsinstansies
 • Regsadvies
 • Skakel met ander onderwysinstansies
 • Lid van FEDSAS
 • Hulp en advies met beleidsake
 • Advies met probleemoplossing t.o.v. skoolbestuur

 

3. Algemene diens en opleiding

 • Boustene vir Normatiewe Onderwys
  • Lewensveranderende uitkyk op die onderwys
  • SARO geakkrediteer
  • Vir ouers en onderwysers
 • IN U Hande Bybelprogram (in samewerking met Aros)
  • leer kinders die rykdom van God se Woord
  • DVD’s, handleiding, vraag en antwoordgids en werkboeke (gr 00 – 7)
 • Studiekursus
  • SARO geakkrediteer
  • Vanuit die praktyk vir die praktyk
  • Bekostigbaar
  • Leerlinge, onderwysers en ouers opgelei
  • Meer as 10 000 leerlinge het deurloop
  • www.studeersondersukkel.co.za
 • Seminare
  • Opleiding vir hoofde, bestuurslede en onderwysers

 

4. Groei van ICO SKOLE

 • Uitbreiding van ICO/Arso familie
 • Bind en Bou Nuusbrief
 • Onderwyserseminare
 • Hoofdeseminare
 • Opvoedkundige publikasies
 • Sportbyeenkomste
 • Kuns en kultuurfeeste
 • Skoolbesoeke

 

Bande met ander instansies

Die Gereformeerde kerke                                                              Fontein Uitgewery                                                                                  Aros
in Suid-Afrika