Werkswinkels

Gereelde werkswinkels word aan skole en voornemende skole gebied

Atletiek

Een maal per jaar kom al die ICO skole bymekaar vir die interskole atletiek

Onderwysseminare

Onderwysers word gereeld ter versterking van die professie d.m.v seminare toegerus

Personeel

Die ICO personeel v.l.n.r: Ds Stefaans de Bruyn, Me Lindie Venter, Me Henriette Mulder, Me Saskia Meijer, Me Irene van der Meer en Ds Hannes Noëth

Kurrikulumontwikkeling

Die Arso/Aros kurrikulum word hersien en herskryf en staan bekend as die Waterstroom-reeks. Die waardegedrewe kurrikulum voldoen aan die KABV vereistes

Studiekursus

Meer as 10 000 leerlinge landswyd het hierdie kursus al suksesvol deurloop. Vir meer inligting kontak ons gerus by info@ico.org.za

Skoolaktiwiteite

Skoolaktiwiteite vind binne en buite die klas plaas

Kunstefeeste

Een keer per jaar geniet ons van mekaar se kunsgawes

Skoolbesoeke

Hartlike ontvangs deur die hoofleiers van Rustenburg Christelike Akademie

 

Die Instituut vir Christelike Onderwys (ICO / ARSO) bely dat God Drie-enige seggenskap het op alle lewensterreine.

Neem kennis van die volgende:


DAGBOEK

25 Feb uitgestel na 11 Maart ICO Atletiek 

24 Jul ICO Onderwysseminaar
2 Sept ICO Kunstefees

Stuur info na Saskia Meijer: info@ico.org.za