Die Instituut vir Christelike Onderwys (ICO / ARSO) bely dat God Drie-enige seggenskap het op alle lewensterreine.

Neem kennis van die volgende:


DAGBOEK

25 Feb uitgestel na 11 Maart ICO Atletiek 

24 Jul ICO Onderwysseminaar
2 Sept ICO Kunstefees

Stuur info na Saskia Meijer: info@ico.org.za